FAQs Complain Problems

ऐन तथा कानुन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्यालयको खेलकुद प्रशिक्षक छनौट कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/12/2021 - 13:05 PDF icon विद्यालयको खेलकुद प्रशिक्षक छनौट कार्यविधि २०७८.pdf
एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 10/13/2020 - 10:41 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन निर्देशिका २०७७
नगरप्रमुख रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 10:55 PDF icon नगरप्रमुख रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७
योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा व्यवसथापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 09/15/2020 - 12:10 PDF icon योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा व्यवसथापन कार्यविधि २०७७
विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 08/07/2020 - 17:37 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/09/2020 - 11:52 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरथ श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 04/16/2020 - 11:44 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरथ श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
बाढी पिडित परिचय-पत्र विवरण निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 03/11/2020 - 10:33 PDF icon बाढी पिडित परिचय-पत्र विवरण निर्देशिका २०७६
महाकाली नगरपालिकाको मेसिनरी औजार संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 09/10/2019 - 14:19 PDF icon महाकाली नगरपालिकाको मेसिनरी औजार संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६
ज्येष्ठ नागरिक परिचय -पत्र विरतण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/05/2019 - 14:08 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचय -पत्र विरतण कार्यविधि, २०७६

Pages